Munnleg spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

Om statsråden mener at det er fornuftig å elektrifisere Wisting-feltet, med henvisning til de enorme kostnadene som er involvert

Datert: 21.04.2021
Svart på: 21.04.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Olje- og energiministeren kan bare bli stående! Jeg tenkte jeg ville ta opp en kjent problemstilling, elektrifisering av sokkelen.

I den offentlige debatten har statsråden mange ganger tatt til orde for at en ikke skal elektrifisere sokkelen for enhver pris, men heller prioritere de prosjektene hvor tiltakene er fornuftige. Etter at Fremskrittspartiet har satt søkelyset på utfordringer som dukker opp i kjølvannet av elektrifiseringen, som f.eks. påvirkning på strømpris og kraftmarkedet, ser vi at debatten går i flere miljøer og også – gledelig – i flere av de politiske miljøene. Spesielt gledelig er det at statsrådens eget fylkeslag fremmer forslag for landsmøtet til Høyre i mai og ber partiet moderere seg i elektrifiseringsdebatten.

For mange der ute virker det nok ganske meningsløst at vi skal bruke enorme mengder med fornybar kraft på fastlandet og sende dette ut til olje- og gassinstallasjoner på havet, med det resultat at overskuddsgassen bare selges eller brennes et annet sted i verden, mens våre utslippstall ser finere ut.

Men det jeg tror enda flere reagerer på, er de enorme kostnadene som er involvert. Departementet har jo selv tidligere oppgitt at det vil koste mellom 1 500 og 8 000 kr per tonn redusert CO2 å elektrifisere sokkelen. Equinor har selv anslått at kostnaden ved å elektrifisere sine installasjoner vil bli rundt 50 mrd. kr. Det ville være svært interessant å vite hvor statsråden mener at man passerer den berømmelige fornuften. På Wisting-feltet er tiltakskostnadene beregnet til mellom 3 800 og 4 800 kr per tonn CO2. Mitt spørsmål er dermed såre enkelt: Mener statsråden at det er fornuftig å elektrifisere Wisting-feltet?


Les heile debatten