Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorfor lokalt politi på Lørenskog er bygget ned gjennom «nærpolitireformen»

Datert: 20.05.2021
Svart på: 26.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Områdene Stovner og Lørenskog er nærmest vokst sammen. De ligger i to ulike politidistrikt. Begge områdene har mye av de samme utfordringene blant annet når det gjelder kriminalitet og utenforskap. Ved Stovner politistasjon er det 269 ansatte, mens politiet i nabokommunen Lørenskog har hatt en kraftig reduksjon av ansatte de siste årene.

Hvorfor er lokalt politi på Lørenskog bygget ned gjennom "nærpolitireformen"?


Les heile debatten