Munnleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om hvem det egentlig er kunnskapsministeren lytter til når hun tviholder på at muntlig eksamen må gjennomføres, mot alle de faglige rådene

Datert: 26.05.2021
Svart på: 26.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren.

Om to dager, fredag denne uka, trekkes de første elevene ut til muntlig eksamen. Hele sektoren raser og ber statsråden snu. Melby har jeg sett har fått mye kjeft de siste dagene. Jeg tenkte å bruke spørretimen til å prøve å forstå litt mer, forsøke å få svar fra statsråden. En skulle egentlig trodd det var Kristelig Folkeparti som styrte Kunnskapsdepartementet, for det jeg står igjen med etter de siste dagers debatt, er at det er tro og håp som er regjeringas eneste argument for å tvinge gjennom muntlig eksamen, mot faglige råd.

Jeg skulle egentlig også ønske at dette var et normalår, at alle elever hadde fått lik undervisning, men det er pandemi, det er et unntaksår og store forskjeller i hva slags utdanning en har fått. Jeg skulle også ønske at smitten nå var borte, men det er smitte, spesielt blant unge, som gjør at skoler stenges, og tusenvis av elever er i ventekarantene. Jeg skulle også ønske at det var isolert til noen få enkeltkommuner, men som de siste dagene har vist: Smitten popper opp uvilkårlig og over hele landet.

Jeg skulle også ønske at vi kunne gjennomført eksamen som normalt, men når lærerorganisasjonene, Barneombudet, Elevorganisasjonen og statsrådens eget fagdirektorat anbefaler avlysning av muntlig eksamen, er det av hensyn til en rettferdig og forutsigbar vurdering for elevene. Jeg tror det også er viktig å rydde litt opp i argumentene. Det er nettopp dette hensynet til en rettferdig og forutsigbar vurdering jeg er opptatt av, og jeg vil be statsråden klargjøre: Hvem er det egentlig kunnskapsministeren lytter til når hun tviholder på at muntlig eksamen må gjennomføres, mot alle de faglige rådene?


Les heile debatten