Spørjetimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til finansministeren

Om hvordan digitaliseringsprosjektene underlagt Finansdepartementet vil fortsette, uten bruk av rådgivere fra privat sektor med riktig spisskompetanse

Datert: 20.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Solberg-regjeringen har igangsatt viktige statlige digitaliseringsprosjekter, som for eksempel i skatteetaten. Fellesløsningene bidrar til å gjøre hverdagen for innbyggere og bedrifter enklere og tryggere. Rådgivernæringen utgjør en viktig spisskompetanse i flere digitaliseringsprosjekter, men i Hurdalsplattformen vil regjeringen "Kutte i konsulentbruk i staten ved å utvikle egen kompetanse".

Hvordan vil digitaliseringsprosjektene underlagt Finansdepartementet fortsette, uten bruk av rådgivere fra privat sektor med riktig spisskompetanse?


Les heile debatten