Spørjetimespørsmål fra Anne Kristine Linnestad (H) til kommunal- og distriktsministeren

Om hvilket syn den nye statsråden har på problemstillingen som gjelder kommunens plikt til å følge opp ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven uansett hvor gammelt forholdet er

Datert: 21.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Anne Kristine Linnestad (H)

Spørsmål

Anne Kristine Linnestad (H): Kommunen har en plikt til å følge opp ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven uansett hvor gammelt forholdet er. For kommuner kan dette oppfattes som en byrde, og det kan slå særdeles feil ut i praksis for innbyggerne. Dette oppleves spesielt urimelig for eiere av fast eiendom dersom ulovligheten er begått av tidligere eier, langt tilbake i tid. Solberg-regjeringen ønsket å se på hvilke virkemidler kommunene har og hvilken plikt de har til å følge opp tiltak i strid med planverket.

Hvilket syn har den nye statsråden på denne problemstillingen?


Les heile debatten