Spørjetimespørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

Om statsråden kan garantere at utslippseffekten av CO2-avgiften ikke reduseres selv om regjeringen har kommet med forslag som uthuler CO2-avgiften med diverse unntak, blant annet forslag om at drivstoffavgiftene skal ned

Datert: 21.10.2021
Rette vedkommende: Finansministeren
Svart på: 27.10.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Mathilde Tybring-Gjedde (H)

Spørsmål

Mathilde Tybring-Gjedde (H): I klimaplanen foreslo Solberg-regjeringen å øke CO2-avgiften til 2 000 kroner per tonn CO2 i 2030. CO2-avgiften er et effektivt virkemiddel for å kutte utslipp og sikre at nye alternativer til fossilt brennstoff kan vokse frem. I Hurdalsplattformen kommer regjeringen med forslag som uthuler CO2-avgiften med diverse unntak, blant annet forslag om at drivstoffavgiftene skal ned.

Kan statsråden da garantere at utslippseffekten av CO2-avgiften ikke reduseres?


Les heile debatten