Spørjetimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

Om hva statsråden legger i at fraværsgrensen skal bli mindre rigid og byråkratisk og mer rettferdig, og hvordan statsråden vil sikre at fraværsgrensen også fremover vil bidra til å senke unødvendig fravær i videregående skole

Datert: 21.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Kari-Anne Jønnes (H)

Spørsmål

Kari-Anne Jønnes (H): En viktig forutsetning for å lære noe er å være tilstede på skolen. Mange lærer for lite og dropper ut. Men formuleringen om fraværsgrensen i Hurdalsplattformen gir flere spørsmål enn svar når det gjelder hvilke endringer vi kan forvente oss, og konsekvensene av disse.

Hva legger statsråden i at fraværsgrensen skal bli mindre rigid og byråkratisk og mer rettferdig, og hvordan vil statsråden sikre at fraværsgrensen også fremover vil bidra til å senke unødvendig fravær i videregående skole?


Les heile debatten