Spørjetimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

Om hvordan statsråden mener at det å ta fra kommunene deler av deres lokale selvstyre, eller å frata statlige virksomheter friheten til å jobbe på den måten de selv ønsker, vil gi tjenester der innbyggernes behov og ønsker er i sentrum

Datert: 21.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Mudassar Kapur (H)

Spørsmål

Mudassar Kapur (H): Et av formålene med tillitsreformen i Hurdalsplattformen er å redusere bruken av markedsmekanismer i velferdsstaten. Regjeringen vil redusere bruken av kompetansen fra bedrifter, sosiale entreprenører og engasjerte gründere som skaper alternativer for de som ikke ønsker å benytte det offentlige tilbudet.

Hvordan mener statsråden at det å ta fra kommunene deler av deres lokale selvstyre, eller å frata statlige virksomheter friheten til å jobbe på den måten de selv ønsker vil gi tjenester der innbyggernes behov og ønsker er i sentrum?


Les heile debatten