Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden ønsker at regjeringen skal fremstå som en upålitelig avtalepartner, eller om man vil sørge for å korrigere Solberg-regjeringens budsjettforslag som kutter i rammer for inngåtte avtaler om statlig finansiert eldreomsorg i kommunene

Datert: 21.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Marius Arion Nilsen (FrP)

Spørsmål

Marius Arion Nilsen (FrP): Solberg-regjeringens budsjettforslag kutter i rammer for inngåtte avtaler om statlig finansiert eldreomsorg i kommunene. Dette medfører store budsjettmessige utfordringer for kommuner som uten forvarsel, og i avtaleperioden, får redusert sine bevilgninger med flere millioner.

Ønsker statsråden at regjeringen skal fremstå som en upålitelig avtalepartner som ikke honorerer inngåtte kontrakter, eller vil statsråden sørge for at regjeringen korrigerer dette i neste års budsjett?


Les heile debatten