Spørjetimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

Om at Hurdalsplattformen ikke nevner pasientens helsetjeneste med ett eneste ord, og om det betyr at regjeringen ikke lenger mener at det er pasientens behov som skal settes først

Datert: 21.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Spørsmål

Tone Wilhelmsen Trøen (H): I pasientens helsetjeneste er det pasientene som er viktigst, ikke systemet. I Hurdalsplattformen er ikke pasientens helsetjeneste nevnt med ett eneste ord. Det viser en ny kurs i helsetjenesten.

Betyr det at regjeringen ikke lenger mener at det er pasientens behov som skal settes først, og hva mener statsråden er alternativet til pasientens helsetjeneste?


Les heile debatten