Spørjetimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

Om hva og hvilke samferdselsprosjekter regjeringen skal nedprioritere dersom man nå skal fremskynde InterCity-utbyggingen på Østlandet

Datert: 21.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): I NTP 2018–2029 skulle eksempelvis Østfoldbanen være ferdig utbygd i 2034. Nå varsler regjeringen i Hurdalsplattformen at man skal opprettholde ambisjonene for InterCity-utbyggingen på Østlandet i tråd med vedtaket fra 2013, som vil bety en fremskynding til 2030. I de senere år har det fremkommet dramatiske kostnadsøkninger for Østfoldbanen.

Hva og hvilke samferdselsprosjekter skal regjeringen nedprioritere dersom man nå skal fremskynde denne utbyggingen?


Les heile debatten