Spørjetimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt vi kan legge til grunn at de 20 nye polititjenestestedene vil etableres blant de 34 kommunene som i dag ønsker å opprette et tjenestested i sin kommune

Datert: 17.11.2021
Svart på: 24.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): I siste nummer av Politiforum kan vi lese at 34 av 104 ordførere uten polititjenestested i dag ønsker å opprette et tjenestested i sin kommune.

Ettersom statsråden tidligere har sagt at kommunenes ønsker skal vektlegges ved etablering av nye polititjenestesteder, kan vi da legge til grunn at de 20 nye polititjenestestedene vil etableres blant de 34 kommunene som er omtalt på side 35 i Politiforum nr. 11 2021?


Les heile debatten