Spørjetimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til finansministeren

Datert: 18.11.2021
Svart på: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Bengt Rune Strifeldt (FrP)

Spørsmål

Bengt Rune Strifeldt (FrP): Fremskrittspartiet fikk flertall i Stortinget i vår for å endre regelverket slik at entreprenører slipper å innbetale moms til staten, før omtvistet krav er avklart. Stortinget ba regjeringen komme tilbake med nødvendig budsjettmessig oppfølging snarest og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Dette er en enkel sak for regjeringen å kvittere ut, men verken Solberg- eller Støre-regjeringen har ønsket å etterkomme bestillingen fra Stortinget.

Når kan entreprenørene forvente at statsråden følger opp bestillingen fra Stortinget?


Les heile debatten