Spørjetimespørsmål fra Inger Håvik (KrF) til samferdselsministeren


Svart på: 01.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Inger Håvik (KrF)

Spørsmål

Inger Håvik (KrF): "Eit samrøystes fylkesting i Møre og Romsdal har gitt tilslutnad til at eit nytt veg-, tunnel- og brusamband Eiksund-Berknes blir bygt. Vegsambandet vert bygt som riksveganlegg og finansiert ved bompengar. Planane ligg ferdig til behandling i Vegdirektoratet.

Kva tid kan ein vente at saka blir sluttbehandla?"