Spørjetimespørsmål fra Pål Atle Skjervengen (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 30.11.1989
Svart på: 13.12.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Pål Atle Skjervengen (FrP)

Spørsmål

Pål Atle Skjervengen (FrP): "Vegdirektoratet propaganderer i dagspressen for bompengeringen rundt Oslo. Annonsene inneholder påstander som er svært omstridt, såvel politisk som saklig.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å stoppe Vegdirektoratets propaganda overfor befolkningen i Oslo/Akershus, og hvordan er det mulig for et direktorat å opptre som part i en kraftig partipolitisk strid?"


Les heile debatten