Statsbudsjettet 2008

Her finner du publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2008.

Status

Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008.

Vedtatt budsjett

Statsbudsjettet for 2008 er vedtatt. Du finner budsjettvedtakene i publikasjonen "Saldert budsjett" og i vedtaksregisteret:

Revidert budsjett

Revidert budsjett for 2008 er ferdigbehandlet i Stortinget. Vedtak om endringer av statsbudsjettet finner du i referatet fra behandlingen av Innst. S. nr. 270 (2007-2008).


Sist oppdatert: 27.01.2021 16:17 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008.