Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling

Tilbake til statsbudsjettet 2014

Se komiteenes sider for informasjon om høringer. Disse blir fortløpende oppdatert.

Hvert komiténavn viser til budsjettsaken som er til behandling i komiteen (finanskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen har flere saker).

Statsbudsjettsaker fordelt på komitéInnstilling avgisBehandling i plenum

Finanskomiteens statsbudsjettsaker

20. nov 26. nov
28. nov 5. des
28. nov 5. des

6. des

13. des

Arbeids- og sosialkomiteen 29. nov 6. des
Energi- og miljøkomiteen 5. des 12. des
Familie- og kulturkomiteen 3. des 10. des
Helse- og omsorgskomiteen 2. des 9. des
Justiskomiteen 27. nov 3. des
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 5. des 12. des
Kommunal- og forvaltningskomiteen 28. nov 4. des
Kontroll- og konstitusjonskomiteen 27. nov 3. des
Næringskomiteen 4. des 11. des
Transport- og kommunikasjonskomiteen 29. nov 5. des

Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker

Utenriks- og forsvarskomiteen

2. des

9. des

Svalbardbudsjettet

2. des

9. des

Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.


Sist oppdatert: 27.02.2015 13:57