Statsbudsjettet 2015

Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2015, informasjon om arbeidsplaner, komitéhøringer etc. Regjeringens forslag til revidert budsjett ble lagt frem 12. mai.

Finanstalen 8. oktober 2014.

Foto: Lise Åserud/NTB scanpix
Finansminister Siv Jensen holder finanstalen i Stortinget 8. oktober 2014. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix.

Revidert budsjett

Regjeringens forslag til revidert budsjett ble fremlagt 12. mai.

Finanskomiteen avga innstilling om endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen 10. juni.

Finanskomiteens innstilling om revidert nasjonalbudsjett 2015 og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer ble avgitt 12. juni.

Revidert budsjett for 2015 ble ferdigbehandlet i Stortinget 19. juni.

Vedtatt statsbudsjett

Vedtatt budsjett for 2015 («blå bok»).

Sammenlikning over kapitler/poster der Stortinget har endret bevilgningen i statsbudsjettet for 2015 i forhold til forslaget fra regjeringen (Prop 1 S med tillegg). Endringene er angitt i parentes.

Finanskomiteens tilleggsinnstilling

Finanskomiteens tilleggsinnstilling ble avgitt fredag 28. november:

Innst. 2 S Tillegg 1 (2014-2015)

Finansdebatten ble avholdt mandag 1. desember. Les referat.

Budsjettavtale

21. november 2014 ble Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet enige om en helhetlig avtale om statsbudsjettet 2015.

Regjeringens budsjettforslag

Statsbudsjettet 2015

Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015

Nasjonalbudsjettet 2015

Regjeringens budsjettside.

Se videoopptak av finanstalen.


Sist oppdatert: 16.02.2022 16:03 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

     

    Revidert budsjett for 2015 ble ferdigbehandlet i Stortinget 19. juni.