Alternative statsbudsjetter

Med utgangspunkt i regjeringens forslag, utarbeider partigruppene i opposisjon egne alternative budsjetter. De alternative budsjettene danner grunnlag for partigruppenes budsjettforslag.

Opposisjonspartienes alternative budsjetter blir ikke publisert som egne dokumenter, men skrives som merknader i budsjettinnstillingene fra Stortingets komiteer. De publiseres imidlertid på partienes nettsider, og på denne siden lenkes det til dem etter hvert som de foreligger.
 
 
 

Sist oppdatert: 09.12.2021 17:26