Statsbudsjettet 2023

Her finner du budsjettpublikasjonene fra regjeringen og Stortinget. Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2023 ble ferdigbehandlet 21. desember 2022.

Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status