Kgl. Prp. til Lov om Fiskeriet i Vasdrag, der danne Grændsen mod Naborige . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1871)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Kgl. Prp. til Lov om Fiskeriet i Vasdrag, der danne Grændsen mod Naborige . .   3 D. Nr. 15.   Indst. 6 D. b. 27.   beh. O.tid. 69.   7 D. 56.   Oth. Besl. 6 D. b. 54.   beh. L.tid. 26.   7 D. 74.   Sanktion 7 D. 70.

Sjå saker frå same tema: