Forestilling fra endel Hummerfiskere til Lov om Fredning af Hummer . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1871)

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Forestilling fra endel Hummerfiskere til Lov om Fredning af Hummer . .   O.tid. 5.   52  53

Sjå saker frå same tema: