Bev. til Foranstaltninger vedk. Saltvandsfiskerierne for 1871—72: praktisk-videnskabelige Undersøgelser . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1871)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Bev. til Foranstaltninger vedk. Saltvandsfiskerierne for 1871—72: praktisk-videnskabelige Undersøgelser . .   6 D. a. 311. — opsyn ved Vaarsildfisket — Torskefiskerier i Nordlands og Tromsø Amter. . . 6 D. a. 150—151.   beh. S.tid. 238.   7 D. 29. — forstærket Politiopsyn under Storsildfisket i Nordlands Amt og andre Saltvandsfiskerier (intet til Politiopsyn og extraordinær Retspleie under Vaartorskefiskeriet paa Søndmøre) . .   6 D. a. 312.     beh. S.tid. 582.     7 D. 41.

Sjå saker frå same tema: