Kgl. Prp. til Lov om Afgift af Fiskevarer til Havnearbeider m. v. i Fiskeridistrikterne . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Kgl. Prp. til Lov om Afgift af Fiskevarer til Havnearbeider m. v. i Fiskeridistrikterne . .   3 D. Nr. 5.   kfr. 5 D. Nr. 43. (Gjenpart af Regj.-Indst. om at Tran, tilvirket af Produkter fra ubeboede Strækninger i Polaregnene, bør fritages for Afgift) . .   Indst. 6 D. b. 77.   beh. O.tid. 236.   7 D. 64. — Anmodn. til Regj. om at give Korporationer i Fiskeridistrikterne Anledn. til at udtale sig om Sagen.

Sjå saker frå same tema: