Andr. fra Skipper P. Qvale om et rentefrit Laan til Hvidfiskefangst . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Frå hovudregister:

Andr. fra Skipper P. Qvale om et rentefrit Laan til Hvidfiskefangst . .   7 D. 12.   Indst. 6 D. a. 105.   beh. S.tid. 218.   7 D. 20.

Sjå saker frå same tema: