Forestilling fra O. Johnsen ang. Fiskeriet i Surendalselven . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Forestilling fra O. Johnsen ang. Fiskeriet i Surendalselven . .   S.tid. 37.   7 D. 13.

Sjå saker frå same tema: