Kgl. Prp. om at et Beløb udbetalt som Lønstillæg til Opsynscheferne ved Vaarsild- og Lofotfisket maa passere til endelig Udgift . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Frå hovudregister:

Kgl. Prp. om at et Beløb udbetalt som Lønstillæg til Opsynscheferne ved Vaarsild- og Lofotfisket maa passere til endelig Udgift . .   2 D. Nr. 17. — udsat kfr. Sth. 1873.

Sjå saker frå same tema: