Fornyet Kgl. Prp.

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1873)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Fornyet Kgl. Prp.   (1872: 3 D. Nr. 5)til Lov om Afgift af Fiskevarer til Havnearbeider, Mærker og Fæstigheder i Fiskeridistrikterne . .   3 D. Nr. 19.   Indst. 6 D. b. 54.   beh. O.tid. 231—287.   7 D. 72.   Oth. Besl. 6 D. b. 80.   beh. L.tid. 89. Lagth. Anm. 6 D. b. 83.   beh. O.tid. 357.   7 D. 75.   Lagth. 2den G. . . L.tid. 124.     7 D. 93.   Sanktion 7 D. 85.

Sjå saker frå same tema: