Utsatt

Tema: Civilforvaltningen. (Storting 1917)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Utsatt

Sjå saker frå same tema: