Forslag (nr. 17) fra Rakel Seweriin, Herman Smitt Ingebretsen, Konrad Knudsen og Neri Valen til ny § 93 i Grunnloven (Om deltakelse i internasjonale organisasjoner),

Tema: Grunnloven. (Storting 1956)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Forslag (nr. 17) fra Rakel Seweriin, Herman Smitt Ingebretsen, Konrad Knudsen og Neri Valen til ny § 93 i Grunnloven (Om deltakelse i internasjonale organisasjoner),   innst. S. nr. 185,   S.tid. 2766—86. Ikke bifalt.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: