Spørretime-spørsmål fra repr. Peder Jacobsen om grunnen til at det ennå ikke er utnevnt viltstellkonsulent for Nord-Norge,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1955)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Spørretime-spørsmål fra repr. Peder Jacobsen om grunnen til at det ennå ikke er utnevnt viltstellkonsulent for Nord-Norge,   S.tid. 3119.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: