Grunngitt spørsmål frå repr. Røiseland om sakkunnig utval ved tilsetjing av forsøksleidar i viltstell,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1955)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Grunngitt spørsmål frå repr. Røiseland om sakkunnig utval ved tilsetjing av forsøksleidar i viltstell,   S.tid. 240—41.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: