Bev. til viltstell, jakt og fangst, kap. 678—79,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1956)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Bev. til viltstell, jakt og fangst, kap. 678—79,   bsj.-innst. S. nr. 147,   S.tid. 1972 —73.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: