Om godkjenning av produksjonsavgift av hval- og spermolje, fastsatt i henhold til lov om fangst av hval av 16. juni 1939, § 15,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1956)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om godkjenning av produksjonsavgift av hval- og spermolje, fastsatt i henhold til lov om fangst av hval av 16. juni 1939, § 15,   st. prp. nr. 51,   innst. S. nr. 90,   S.tid. 1517.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: