Om lov om endring i lov om fangst av hval av 16. juni 1939,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1956)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om lov om endring i lov om fangst av hval av 16. juni 1939,   ot. prp. nr. 70,   innst. O. nr. 174,   O.tid. 548,   besl. O. nr. 185,   L.tid. 183,   lov av 23. november 1956, lovheftet side 79.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: