Spørretime-spørsmål frå repr. Eikrem om å ta opp arbeidet for å få omsetninga av småkvalkjøt lagt under råfisklova,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1956)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Spørretime-spørsmål frå repr. Eikrem om å ta opp arbeidet for å få omsetninga av småkvalkjøt lagt under råfisklova,   S.tid. 2581.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: