Spørretime-spørsmål fra repr. Rakel Seweriin om uforsvarlig fangst av levende isbjørn-unger,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1956)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Spørretime-spørsmål fra repr. Rakel Seweriin om uforsvarlig fangst av levende isbjørn-unger,   S.tid. 2744.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: