Spørretime-spørsmål frå repr. Nybø om leidebrev for norske fangstskuter i Kvitsjøen,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1956)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Spørretime-spørsmål frå repr. Nybø om leidebrev for norske fangstskuter i Kvitsjøen,   S.tid. 444.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: