Bev. til viltstell, jakt og fangst, kap. 678, 679 og 2879,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1957)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Bev. til viltstell, jakt og fangst, kap. 678, 679 og 2879,   bsj.-innst. S. nr. 135,   S.tid. 1401—02.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: