Grunngitt spørsmål fra repr. Bartnes om distriktsvise viltråd,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1957)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Grunngitt spørsmål fra repr. Bartnes om distriktsvise viltråd,   S.tid. 2337—38.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: