Grunngitt spørsmål fra repr. Seip om anken over disponeringen av jaktrett i Nes kommuneskoger,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1957)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Grunngitt spørsmål fra repr. Seip om anken over disponeringen av jaktrett i Nes kommuneskoger,   S.tid. 1611—12.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: