21. Om lov om statens tjenestemenn m.m.

Tema: Embets- og tjenestemenn (Storting 1982/1983)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

21. Om lov om statens tjenestemenn m.m.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: