Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

29. Om samtykke til å ratifisere konvensjon av 2. mars 1982 til vern av laks i det nordlige Atlanterhav.

Tema: Fiskerier (Storting 1982/1983)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

29. Om samtykke til å ratifisere konvensjon av 2. mars 1982 til vern av laks i det nordlige Atlanterhav.