10. Om opphør av utbetaling av 2/3 lønn til tidligere byråsjef i Utenriksdepartementet, Arne Treholt.

Tema: Lønnsspørsmål (Storting 1983/1984)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

10. Om opphør av utbetaling av 2/3 lønn til tidligere byråsjef i Utenriksdepartementet, Arne Treholt.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: