5. Endring i lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i visse andre lover (Fylkeslegen i Oslo).

Tema: HELSEVESEN (Storting 1988/1989)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

5. Endring i lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i visse andre lover (Fylkeslegen i Oslo).

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: