7. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Oppfølging av stortingsvedtak om utvidet landslinjeordning og utleie av lærebøker i videregående opplæring.)

Tema: VIDEREGÅENDE SKOLER (Storting 1995/1996)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

7. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Oppfølging av stortingsvedtak om utvidet landslinjeordning og utleie av lærebøker i videregående opplæring.)

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: