13. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (Ny struktur for bistandsbudsjettet.)

Tema: STATSBUDSJETTET (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

13. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (Ny struktur for bistandsbudsjettet.)

Sjå saker frå same tema: