1. Rettferdsvederlag av statskassa. (2 anker tatt til følge; seksuelle overgrep; adopsjon/arvesak; søknader pga. mangelfull skolegang avslått, jf,

Tema: BILLIGHETSERSTATNINGER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

1. Rettferdsvederlag av statskassa. (2 anker tatt til følge; seksuelle overgrep; adopsjon/arvesak; søknader pga. mangelfull skolegang avslått, jf,

Sjå saker frå same tema: