1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utenriksdepartementet. (Ny struktur for bistandsbudsjettet.)

Tema: UTVIKLINGSHJELP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utenriksdepartementet. (Ny struktur for bistandsbudsjettet.)

Sjå saker frå same tema: