3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedrørende rammeområde 9 Nærings- og handelsdepartementet og rammeområde 11 Landbruksdepartementet.

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedrørende rammeområde 9 Nærings- og handelsdepartementet og rammeområde 11 Landbruksdepartementet.

Sjå saker frå same tema: